راهنمای تاسیس مراکز همسو با بهزیستی

+ روش اجرایی صدور پروانه تأسیس مراکز غیردولتی


Eform

1) هدف:
هم اکنون بیش از 80% خدمات بهزیستی در قالب مراکز غیردولتی تحت پوشش بهزیستی ارائه می شود و توسعه فعالیت ها نیز به صورت کامل در بخش غیردولتی دیده می شود. این رویکرد همسو با سیاست های ابلاغ شده در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی است و جدی تر از همیشه در دولت عدالت محور نهم دنبال می شود.
در همین راستا تصویب ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ماده 26و28و24 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی با هدف وحدت رویه و تسهیل در برون سپاری امور و کاهش تصدی های امری ضروری بوده که در بهار 1387 شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضاء قرار گرفته است.
2) دامنه عملکرد:
مدیرکل- معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه (دبیر کمیسیون)- معاونین تخصصی- مسئول حراست استان- مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان- کارشناس امور حقوقی
3) تعاریف و مفاهیم و واژه های بندهای 1 تا 13 گانه:
مؤسس: به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.
شخصیت حقیقی: به شخصی گفته می شود که به صورت انفرادی خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای 1 تا 12 ماده 26 باشند.
شخصیت حقوقی: به اشخاصی اطلاق می گردد که بصورت گروهی دارای منافع مشترک بوده که بموجب قانون دارای شخصیت می باشند و خواهان دریافت مجوز فعالیت در یکی از بندهای 1 تا 12 ماده 26 باشند.
موافقت اصولی: �موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل توسط کمیسیون ماده 26 استانی با اعتبار یک ساله برای متقاضیان صادر می گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تأییدیه های لازم اقدام نمایند. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار به مدت شش ماه قابل تمدید می باشد.
پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مرکز پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد.
مسئول فنی: فرد واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی) به بهزیستی استان معرفی تا پس از تأیید کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مرکز مربوطه مطابق با دستورالعمل تخصصی انجام وظیفه نماید.
مراکز غیردولتی: به واحدهایی اطلاق می گردد که به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان و مطابق با یکی از فعالیت های 1 تا 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت تأسیس می گردند.
انجمن ها و مؤسسات غیردولتی: موضوع این دستورالعمل به مؤسساتی اطلاق می گردد که با هدف غیرسیاسی و غیرتجاری به دو صورت انتفاعی و عام النفعه بر اساس اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شوند.
مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی: مؤسساتی نظیر انجمن ها و خیریه هایی که ضمن انجام امور عام المنفعه قصد از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشند.
مؤسسه غیردولتی انتفاعی: مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود و یا غیر خود باشد.
شعبه: بخش یا واحدی از مرکز اصلی مؤسسه می باشد که فعالیتی مطابق با فعالیت مرکز اصلی را انجام می دهد.
پروانه تأسیس: مجوزی است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی بند 13 ماده 26 با اعتبار سه ساله برای متقاضیان حقوقی به منظور شروع و تداوم فعالیت مؤسسه غیردولتی صادر می گردد.
تعاریف تخصصی بندهای 12 گانه ماده 26:
مهدکودک: به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصت ها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کوکان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این مهم را میسر می سازد. انواع مهدکودک با توجه به آئین نامه تخصصی اعلام می گردد.
مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی: به مرکزی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرا و نگهداری و پرورش آنان را فراهم نموده و زمینه انتقال موقت و یا دائم آنها را به خانواده و جامعه به عهده داشته و به دو گروه پسرانه و دخترانه تقسیم بندی می گردد.
خانه سلامت زنان و دختران: به مرکزی اطلاق می گردد که پناهگاه دختران و زنان پناه جو بوده و ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای و روانشناسی را تا بازگشت آنان به زندگی عادی انجام می دهد.
مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی: به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه ای از خدمات بهزیستی را مطابق با دستورالعمل مربوطه مصوب 07/11/87 به منظور رفع نیازمندیهای جامعه هدف سازمان در شهر یا روستا ارائه می دهد.
مرکز خدمات مشاوره اجتماعی: مرکزی است که نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در حیطه سلامت روان به منظور حل مشکلات روانی و به منظور ارتقاء سطح سلامت روان جامعه درسه سطح (مراکز سلامت روان محلی، مراکز مشاوره عمومی و مراکز مشاوره تخصصی)
مرکز توانبخشی معلولین: به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و توانبخشی (پزشکی اجتماعی و آموزشی) را به صورت روزانه و شبانه روزی به معلولین جسمی حرکتی، نابینایان، ناشنوایان در همه سنین جهت توانمندسازی آنان ارائه می دهند.
مرکز حرفه آموزی معلولین: به مراکزی اطلاق می گردد که مجموعه خدمات آموزشی، مهارت آموزی، حرفه آموزی، توانبخشی حرفه ای را به افراد معلول ارائه می دهد.
مرکز توانبخشی و نگهدای سالمندان: به مراکزی اطلاق می شود که به سالمندان خدمات نگهداری، توانبخشی (پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه ای) را بصورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهند.
مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن: به مراکزی اطلاق می گردد که خدمات نگهداری و درمانی و توانبخشی به بیماران رونی مزمن به صورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد.
مرکز خدمات مشاوره ژنتیک: به مراکزی اطلاق می شود که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، پیشگیری و مشاوره ای بیماری های مادرزادی و ارثی و یا پیش بینی سلامت افراد در ارتباط با این بیماری ها تأسیس می گردند.
مرکز درمان و بازتوانی معتادین: به مراکزی اطلاق می گردد که با هدف درمان و کاهش عوارض اعتیاد و بازتوانی به صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند.
4) شرح فعالیت:
صدور پروانه تأسیس جهت تأسیس مؤسسات غیردولتی در استان ها می بایست بر اساس نیازسنجی اعلام شده از سوی معاونت های تخصصی و پس از تأیید توسط کمیسیون ماده 26 استان صورت پذیرد و متعاقب آن فراخوان جهت اطلاع رسانی محیط های حامی سازمان بهزیستی و سایر عموم جامعه بصورت فعالانه در روزنامه های ملی، محلی و سایت سازمان بهزیستی اعلام گردد.
بدیهی است در شرایط مساوی مؤسسات غیردولتی و بسته به محیط های حامی سازمان بهزیستی برای دریافت پروانه تأسیس از اولویت برخوردارند.
نماینده متقاضیان حقوقی تأسیس مؤسسات غیرتجاری غیردولتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) می بایست جهت اخذ پروانه تأسیس به ادارات بهزیستی شهرستان محل مؤسسه مراجعه و مدارک خود را مطابق با مفاد ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل تکمیل و ارائه دهند.
بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم را جهت استعلام از نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری انجام و پس از اخذ پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 استانی مدرک متقاضیان را بررسی و ظرف مدت 3 روز مدارک لازم را جهت اعلام نظر در خصوص صلاحیت فردی اعضای مؤسسه به حراست استان ارجاع و حراست مکلف به پاسخگویی ظرف مدت 30 روز خواهد بود.
در صورت تأیید حراست، مسئول دبیرخانه کمیسیون استان پرونده مربوطه را در کمیسیون ماده 26 استانی مطرح و در صورت موافقت اعضای کمیسیون پروانه تأسیس ظرف مدت 3 روز صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مؤسسات غیردولتی ثبت می گردد.
دبیرخانه کمیسیون استان موظف است اقدامات لازم را جهت معرفی مؤسسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و بانک جهت ثبت مؤسسه و افتتاح حساب انجام و پس از اخذ شماره ثبتی و فیش واریزی و تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در ماده 8 این دستورالعمل از مؤسسه پروانه صادر شده را به متقاضی تحویل دهد.
تبصره 1: مجوز تأسیس مؤسسات موضوع این دستورالعمل که در راستاي اهداف سازمان بهزیستی به صورت کشوری فعالیت می نمایند توسط کمیسیون عالی ماده 26 صادر می گردد.
تبصره 2: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه های نمونه فقط توسط کمیسیون عالی ماده 26 امکان پذیر می باشد.
تبصره 3: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه می بایست دوره های پیشنهادی آموزشی حوزه تخصصی را قبل از دریافت پروانه تأسیس طی نمایند.
+ ثبت اولیه در خواست صدور / تمدید فعالیت موسسه غیر دولتی
Eform
+ روند پذيرش و پيشگيري از اختلالات ژنتيك
1) هدف:
- ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق كاهش شيوع و بروز معلوليت هاي ارثي در سطوح شهرستان مركز استان،‌ منطقه اي و كميسيون كشوري مشاوره ژنتيك.
- پيشگيري از معلوليت ها و اختلالات ژنتيكي و مادرزاد ي
- سازماندهي و هماهنگ كردن فعاليت هاي مراكز ژنتيك در قالب يكسان و شبكه كشوري
2) دامنه عملکرد:
مديركل سازمان- اداره بهزيستي شهرستانها- مراكز مشاوره ژنتيك شهرستاني؛ استاني؛ منطقه اي؛ كميسيون كشوري- آزمايشگاه هاي ژنتيك كشوري- آزمايشگاه هاي تخصصي در استان- امور مالي
3) تعاريف:
شبكه كشوري مشاوره ژنتيك: شبكه اي متشكل از مراكز ژنتيك دولتي و غيردولتي است كه در سطح كشور و در استان هاي مختلف مستقر مي باشد و متشكل از 4 سطح ارائه خدمات است.
مشاوره ژنتيك:به معني ايجاد يك رابطه دو طرفه است كه در آن مشاوره به فرد مراجعه كننده در زمينه هاي ذيل كمك مي كند.
مراكز مشاوره ژنتيك=سطح اول- سطح دوم- سطح سوم- سطح چهارم:(كه از اين پس مركز ناميده مي شود) مراكزي هستند كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي، پيشگيري و مشاوره اي بيماريهاي مادرزادي و ارثي و يا پيش بيني سطح سلامت افراد در ارتباط با اين بيماريها تأسيس مي گردند.
دوره آموزشي: منظور از دوره آموزشي دوره هايي است كه بر حسب ضرورت توسط معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي كشور در استانها برگزار مي شود.
دوره بازآموزي: منظور از دوره بازآموزي دوره هايي است كه بر حسب ضرورت توسط معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور يا به سفارش آن برگزار مي شود.
تعرفه: دريافت وجه از مراجعين بابت انجام مشاوره و ارائه ساير خدمات در مراكز طبق آخرين تعرفه هاي تعيين شده در معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي كشور كه به تأييد رياست محترم سازمان رسيده است و طي بخشنامه به استان ابلاغ شده است، انجام مي گيرد.

+ روند برنامه ریزی و اجرای طرح CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه)
1) هدف
شناسایی معلولین و ارائه خدمات توانبخشی با تأکید بر استفاده از منابع و امكانات موجود در راستای توانمندسازی معلولین.
2) دامنه عملکرد:
بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی- معاونت پشتیبانی
3) تعاریف:
CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه):راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه در جهت توانبخشی افراد معلول، برابرسازی فر صت ها و الحاق اجتماعی معلولین، که از طریق تلاشهای مشترک معلولین، خانواده، جامعه و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی اجرا می شود.
خدمات CBR: منظور از خدمات CBR خدمات شش گانه از جمله: 1- آموزش در خانواده 2- آموزش در جامعه
3- ارجاع به سطح بالاتر 4- ارائه وسایل کمک توانبخشی 5- اشتغال و کاریابی معلولین 6- حمایت اجتماعی معلولین
معلول: فردی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی و یا توام اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
انواع معلولیت: جسمی- حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، گفتاری، اعصاب و روان، صرع
شدت معلولیت: خفیف، متوسط، شدید، خیلی شدید
توانيار اجتماعي: فردی است که به ترتیب اولویت از میان 1- روستايارمجتمع بهزیستی 2- یاریگر دهیاری پس از تأیید بهزیستی شهرستان توسط دهیار روستا منصوب می گردد و وظایف شرکت در دوره های آموزشی، بازآموزی و توجیهی، هماهنگی با توانیار سلامت جهت ارائه خدمات اشتغال، اقدام برای ایجاد تشکل معلولین در روستا، پیگیری مناسب سازی محل سکونت افراد معلول و ... را زیر نظر دهیار و بهزیستی شهرستان بر عهده دارد.
توانیار سلامت: فردی است که به ترتیب اولویت از میان 1- بهورز خانه بهداشت. 2- یاریگر دهیاری پس از تأیید بهزیستی شهرستان توسط دهیار روستا منصوب می گردد و وظایف شناسایی، ارزیابی اولیه، نیازسنجی، ارجاع معلولین جهت دریافت خدمات و ... را زیر نظر دهیار و بهزیستی شهرستان بر عهده دارد.

 

تسهیلگر میانی: فردی است که ترجیحاً از طریقNGO و یا به صورت شخص حقیقی با سازمان بهزیستی شهرستان همکاری می نماید تا در نواحی محل اجرای طرح فعالیت نموده و تحت نظارت مدیریت اداره بهزیستی شهرستان و جامعه محلی تحت پوشش CBR انجام وظیفه می نماید.
تسهیلگر محلی: فردی است که توسط تسهیلگر میانی در حوزه هدف انتخاب و آموزش های لازم را برای شناسایی، تعیین نوع معلولیت و نحوه ارائه خدمات توسط تسهیلگر میانی دریافت کرده است و وظیفه بازدید از منزل، تحویل کتابچه های CBR، تعیین مربی، نیازسنجی اولیه و ... را زیر نظر تسهیلگر میانی بر عهده دارد.
4) شرح فعالیت: ابتدا توسط معاون توانبخشی سهمیه و محل اجرای طرح به شهرستان مربوطه ابلاغ می شود. سپس کارشناسان CBR شهرستان آموزش های لازم را توسط معاونت توانبخشی دریافت مي نمايند. پس از مکاتبه و تشکیل جلسه با شبکه بهداشت و فرمانداری شهرستان مربوطه ، بهورزان، توانیاران اجتماعی و سلامت برای همکاری با بهزیستی شهرستان در راستای اجرای طرح معرفی می شوند. تسهیلگران توسط بهزیستی شهرستان انتخاب مي شوند، سپس بهورزان،توانياران اجتماعي وسلامت وتسهيلگران آموزشهاي لازم راتوسط كارشناسان بهزيستي شهرستانها مي بينند.پس ازآن شناسايي وتشكيل پرونده ونيازسنجي توسط توانياران اجتماعي وسلامت ،بهورزان وتسهيلگران انجام مي شود.
خدمات (خدمات شش گانه) بستگی به نیاز مراجع و اعتبارات مالی و انسانی به معلولین ارائه می شود. پس از ارائه خدمات توسط بهزیستی شهرستان آمار به معاونت امور توانبخشی ارسال می شود و در نهایت آمار و عملگرد ارسالی از شهرستان توسط معاونت توانبخشی به بهزیستی کشور ارسال می گردد.

 

 

+ مجوز تاسیس مراکز توانبخشی
در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان مبتی بر لزوم کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و بهره گیری از پتانسیل موجود در این  اداره در جهت ارتقا سطح سلامت و مشارکت اجتماعی ، اقتصادی و شغلی و همچنین در اجرا بندهای 12 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی ، متقاضیان و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تاسیس و راه اندازی مراکز توانبخشی ( با اعلام فراخوان طبق نیاز ) با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان و منطقه خود نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز ( * * ) اقدام نموده و پس از طی مراحل اداری مربوطه و تکمیل آن موفق به اخذ موافقت اصولی می گردند . 

لازم به ذکر است کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای   Behzisti.ir بخش اسنادوقوانین، دستورالعمل مربوطه را مطالعه و از شرایط مدارک ، مقاطع و رشته تحصیلی نحوه صدور پروانه فعالیت و مسئول فنی شرایط عمومی ساختمان فضا و تجهیزات مورد نیاز شرایط و تعداد نیروی انسانی و . . . اطلاع یابند .

 

* * مدارک اولیه ( اشخاص حقیقی ) :

1- تکمیل فرم شماره (1) درخواست

(برای دریافت فرم شماره یک اینجا کلیک کنید.)

2- تکمیل فرم شماره (2) مشخصات

(برای دریافت فرم شماره 2 اینجا کلیک کنید.)

3- تکمیل فرم شماره (3) تعهدنامه

(برای دریافت فرم شماره 3 اینجا کلیک کنید.)

4- تصویر مدرک یا گواهی تحصیلی

5- تصویر کارت ملی

6- تصویر کلیه صفحات شناسنامه

7- تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه

8- 2 قطعه عکس پرسنلی سیاه و سفید

 

* * مدارک تکمیلی  ( اشخاص حقیقی ) :

1- گواهی تاییدیه حراست

2- گواهی عدم سوءپیشینه

3- گواهی عدم اعتیاد

 

* * مدارک اولیه اشخاص حقوقی : ( موسسات )

1- تصویر پروانه تاسیس موسسه ( اخذ شده از حوزه مشارکتها )

2- تکمیل فرم شماره (1) درخواست توسط رییس هیت مدیره

3- تکمیل فرم شماره (2) مشخصات توسط رییس هیت مدیره و مدیرعامل ( توسط هر دو نفر )

4-  تکمیل فرم شماره (3) تعهدنامه توسط رییس هیت مدیره

5- شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  

6- درج موضوع تاسیس مرکز در اهداف اساسنامه

7- آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

8- تصویر مدارک تحصیلی اعضا هیت مدیره ( به ویژه مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضا )

 

* * مدارک تکمبلی اشخاص حقوقی : ( موسسات )

1- تصویر شناسنامه اعضا هیئت مدیره

2- تصویر کارت ملی  "          "

3- تصویر کارت پایان خدمت    "

4- گواهی تاییدیه حراست رییس هیئت مدیره و مدیر عامل 

5- گواهی عدم سوپیشینه          "                       "

6- گواهی عدم اعتیاد               "                       "   

+ درخواست مجوز تأسیس شبه‌خانواده

مدارک:  

 ارايه درخواست به بهزيستي استان‌ها براي بررسي و تاييد صلاحيت داوطلبان

شرایط صلاحیت:

  ايراني، مسلمان، متعهد به مباني جمهوري اسلامي ايران
  خانواده متقاضي بايد زمينه و شرايط رفع محروميت را داشته باشد و بدان عمل كند
  برخورداري اعضاي خانواده از سلامت جسمي و رواني
  سرپرست شبه‌خانواده حداقل داراي مدرك تحصيلي ديپلم باشد
  سرپرست شبه‌خانواده و همسر وي بايد فاقد سو ء پيشينه كيفري بوده، مشهور به حسن اخلاق باشند
  سرپرست شبه‌خانواده ازفرزندان شبانه روزي شناخت و در اين زمينه تجربه لازم داشته باشد
  همسر سرپرست شبه‌خانواده بايد خانه دار بوده، در محل ديگري شاغل نباشند
  هنگام قبول فرزند در شبه‌خانواده، مجموع اعضاي خانواده با فرزند تحويلي بيش از 9 نفر نشوند
  سن زن و شوهر بين 25 الي 45 سال بوده، حداقل 5 سال از ازدواج آنان گذشته باشد
+ شرايط متقاضيان تأسيس مراكزمشاوره درسه سطح
الف ) شرايط اختصاصي مؤسس: (2-5)
  •   مركزسلامت روان محلي :

5-2-1 )دارابودن حداقل تحصيلات كارشناسي دررشته هاي مشاوره و روانشناسي (كليه گرايشها بجزكودكان استثنائي) .

تبصره: تيم تخصصي مراكزسلامت روان محلي حداقل 2نفرمي باشد.كه يك نفرازآنها حتما" بايد داراي مدرك تحصيلي رواشناسي ويامشاوره باشدويك نفرهمكارمحلي .

  •        مركزمشاوره عمو مي :

5-2-2-دارابودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد مشاوره يا روانشناسي دركليه گرايشها 

 تبصره-1 : دارندگان مدرك كارشناسي ارشدروانشناسي غيرباليني درصورتي مي تواننداقدام به تأسيس مركزمشاوره عمومي نمايندكه مدرك كارشناسي آنان روانشناسي باليني باشد.

تبصره -2-دارندگان مدرك كارشناسي ارشدمرتبط كه داراي ليسانس غيرمرتبط مي باشند فقط درقالب حقوقي يامؤسسه كه اعضاي هيئت مديره آن حداقل دونفرليسانس مرتبط  ويك نفرمسئول فني داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مشاوره وروانشناسي (درصورتي كه داراي مدرك كارشناسي ارشدغيرباليني هستند،مي بايست مدرك كارشناسي آنهاروانشناسي باليني باشد.

  •    مركزمشاوره تخصصي :

5-2-3    مركزمشاوره تخصصي كودك ونوجوان : دارندگان مدارك دكتراي روانشناسي باليني كودك ويافوق تخصص روانپزشكي اطفال .

5-2-4 مركزمشاوره تخصصي كودكان استثنائي : دارندگان مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنائي.

5-2-5 مركزمشاوره تخصصي سالمندان : دارندگان مدرك دكتراي پزشكي عمومي ،روانپزشك ،دكتراي روانشناسي(كليه گرايشها بجزكودكان استثنائي) ودكتراي مشاوره به همراه گواهي دوره هاي آموزشي مرتبط

6-2-5- مركزمشاوره تخصصي ازدواج وخانواده : دارندگان مدرك دكتراي روانشناسي باليني ياعمومي ،مشاوره به همراه گواهي دوره هاي آموزشي پيش ازازدواج ،خانواده درماني وزوج درماني موردتأييدسازمان بهزيستي.

5-2-7 مركزمشاوره نخصصي صنعتي سازماني:دارندگان مدرك كارشناسي ارشدروانشناسي صنعتي وسازماني ياكارشناسي ارشدمشاوره باگرايش شغلي.

5-2-8 مركزمشاوره تخصصي تحصيلي وتربيتي : دارندگان مدرك كارشناسي ارشدروانشناسي تربيتي،مشاوره باگرايش مدرسه ،علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي.

5-2-9 مركزمشاوره تخصصي اختلالات ومشكلات جنسي: دارندگان حداقل مدرك دكتراي روانشناسي باليني وياروانپزشك همراه باگواهي دوره هاي مرتبط وموردتأييدسازمان بهزيستي

5-2-10 مركزمشاوره تخصصي اختلالات ومسائل رواني (رواندرماني) : دارندگان مدرك دكتراي روانشناسي باليني وياروانپزشك باحداقل 3سال سابقه كاردررواندرماني بامؤسسات معتبرعلمي

+ آيين نامة ضوابط تأسيس، تمديد و انحلال مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي

مقدمه:

   براساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و با توجه به بند 4 ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده 26) مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه قانون مذکور مصوب جلسه مورخ 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور درخصوص صدور پروانه فعالیت برای ایجاد "مجتمع خدمات بهزیستی" در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت ها و ارتقای سلامت زندگی و بهبود کیفیت زندگی، دستورالعمل ضوابط تأسیس، تمدید و انحلال مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی برای دستیابی به اهداف سازمانی و اهداف «مرکز توسعه پیشگیری» تهیه و تنظیم شده است.

ماده 1 ـ تعاريف:

1 ـ 1 ـ مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي: به مجتمعی اطلاق مي‌گردد كه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي كشور تأسيس ميشود و تحت نظارت سازمان به منظور ارتقاي سلامت زندگی، پيشگيري از معلولیت ها و آسيب‌هاي اجتماعي و توانمندسازي فردي، خانوادگي و گروه‌هاي اجتماعي به ارائه خدمات پیشگیرانه، تشكيل گروه‌هاي همسان و برقراری ارتباط با نهادهاي اجتماعي مي‌پردازد.

2 ـ 1 ـ ارتقای سلامت زندگي: شامل ارتقای سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.

3 ـ 1 ـ خدمات پیشگیرانه: شامل فعالیت های آموزشی، آگاهسازی، غربالگری و اجتماع محور که با هدف پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی، اعتیاد، اختلالات و مشکلات روانی – اجتماعی مورد تأیید مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور انجام می شود.

            4 1 آگاهسازی:

            5 1 آموزش:

            6 ـ 1 ـ موافقت اصولي: موافقت نامه‌اي است كه پس از طي مراحل پيش‌بيني شده در دستورالعمل ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با اعتبار یک ساله برای متقاضیان صادر می گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تاییدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی فقط یکبار تا 6 ماه قابل تمدید می باشد. (براساس دستورالعمل ماده 26)

            7 ـ 1 ـ پروانه فعاليت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مجتمع پس از تجهیز و تامین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد. (براساس دستورالعمل ماده 26)

            8 ـ 1 ـ مؤسس: فرد حقيقي يا حقوقي است كه پس از طي مراحل اداري موفق به دريافت موافقت اصولي و سپس مجوز فعاليت مي‌گردد. (براساس دستورالعمل ماده 26)

            9 ـ 1 ـ مسئول فني: فرد واجد‌شرايطي است كه از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی دارنده موافقت اصولی) به بهزیستی استان معرفی می گردد تا پس از تائید کمیسیون استان و دریافت کارت مدیر مسئولی، مسئولیت اداره مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی را عهده دار گردد. (براساس دستورالعمل ماده 26)

            10 ـ 1 ـ پروانه مسئول فنی: اجازه نامه ای است که پس از ارایه مدارک لازم توسط موسس و تایید کمیسیون صدور پروانه بهزیستی استان، برای افراد حقیقی با ذکر نام صادر و هردو سال یکبار تمدید می گردد. (براساس دستورالعمل ماده 26)

11 ـ 1 ـ کارشناس ناظر: کارشناس پیشگیری (کشور)، معاونت پیشگیری (استان) و بهزیستی شهرستان که مسئولیت نظارت بر مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی حوزه مربوطه را بر عهده خواهند داشت.

12 ـ 1 ـ آيين‌نامه عمومي: منظور آيين‌نامة نحوه صدور و ابطال پروانه فعاليت‌هاي بهزيستي است كه از اين پس براي اختصار «آيين‌نامه عمومي» ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ هدف:

            1-2- تسهیل دسترسی گروههای هدف به خدمات پیشگیرانه و ارتقایی سازمان بهزیستی

            2-2- گسترش کمی و کیفی خدمات پیشگیرانه و ارتقایی سازمان بهزیستی

 ماده 3 ـ فعالیت های قابل واگذاری به مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی

            1-3- آموزش

1 ـ 1 ـ 3 ـ آموزش مهارت‌هاي زندگي براي تمام گروه‌هاي سني

2 ـ 1 ـ 3 ـ آموزش پيش از ازدواج، زندگی خانواده و فرزندپروری

3- 1 -3 – آموزش تسهيل‌گري و حمایت گیری فعاليت‌هاي گروهي

4 - 1 ـ 3 ـ آموزش شهروندي

5 – 1- 3 – آموزش های مرتبط با پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای نوپدید

6 – 1- 3 – آموزش پیشگیری از نابینایی

7 – 1- 3 – آموزش پیشگیری از ناشنوایی

8 – 1 – 3 – آموزش های مرتبط با مشاوره ژنتیک

9 – 1 – 3 – آموزش با مباحث روانشناختی و مشاوره

10 ـ 1 - 3 ـ آموزش ساير موضوعات مورد تایید مرکز توسعه پیشگیری

11– 1 – 3 – آموزش پیشگیری از ایدز

            2-3- غربالگری

1 – 2 – 3 - غربالگری و شناسایی معتادین و ارجاع به سطوح درمانی

2 – 2 - 3- غربالگری شنوایی و ارجاع به سطوح تشخیصی و درمانی

3 – 2 - 3- غربالگری آمبلیوپی و سایر اختلالات بینایی و ارجاع به سطوح تشخیصی و درمانی

4 – 2 – 3 – غربالگری افراد دارای اختلالات و مشکلات روانی – اجتماعی و ارجاع به سطوح تشخیصی و درمانی.

            3-3- فعالیت های اجتماع محور

1 – 3 - 3- راه اندازی و تشکیل گروههای اجتماع محور

2 – 3 – 3 – تقویت فعالیت های اجتماع محور موجود

            4-3- آگاهسازی

                        1- 4 – 3 - فعالیتهای پیشگیری از معلولیتها

                        2 – 4 – 3 - فعالیتهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

                        3 – 4 – 3 - پیشگیری از اعتیاد

                        4 – 4 – 3 - درخصوص اختلالات و مشکلات روانی – اجتماعی

                        5 – 4 – 3 – پیشگیری از ایدز

 ماده 4 ـ تاسیس مجتمع

1 ـ 4 ـ شرايط عمومي مؤسس:

1 ـ 1 ـ 4 ـ اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2 ـ 1 ـ 4 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

3 ـ 1 ـ 4 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (براي آقايان)

4 ـ 1 ـ 4 ـ عدم سوء پيشينه موثر.

5 ـ 1 ـ 4 ـ عدم اعتياد به مواد اعتیادآور.

6 –1- 4- دارا بودن حداقل 28 سال تمام.

7 - 1 ـ 4 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد در رشته های روانشناسی، مشاوره، جامعه شناسی یا دکتری پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد در رشته پیراپزشکی.

8 ـ 1 ـ 4 ـ دو سال تجربه کار عملی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور.

تبصره 1: در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد مي‌بايست اهداف اساسنامه آن با فعاليتها و اهداف مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي مرتبط باشد.

تبصره 2: برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه و تصویر آگهی در روزنامه رسمی کشور و شماره ثبت الزامی است.

تبصره 3: تمام مراكزي كه مجوز مشاوره خدمات روانشناختی یا ژنتیک سازمان بهزيستي را دارند مي‌توانند به عنوان يك شخص حقوقي شناخته شده از طرف سازمان بهزيستي درخواست مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی را بنمايند.

2 ـ 4 ـ مدارک لازم:

1 ـ 2 ـ 4 ـ فرم تكميل شده درخواست تأسيس مركز

2 ـ 2 ـ 4 ـ تصوير كليه صفحات شناسنامه

3 ـ 2 ـ 4 ـ تصویر کارت ملی

4 ـ 2 ـ 4 ـ چهار قطعه عكس

5 ـ 2 ـ 4 ـ گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

6 ـ 2 ـ 4 ـ گواهي عدم اعتياد به مواد اعتیادآور

7 ـ 2 ـ 4 ـ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه ( براي آقايان)

8 ـ 2 ـ 4 ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي

9 ـ 2 ـ 4 ـ پیشینه علمی (C.V) و سوابق کاری (رزومه) مرتبط با برنامه های پیشگیرانه

3 ـ 4 ـ شرح وظايف

1 ـ 3 ـ 4 ـ مسئول رعايت کليه استاندارد ها، معيارها ، ضوابط ، موازين ، مقررات و دستورالعمل ها و آيين نامه‌هاي مرتبط با شرح وظايف مؤسس.

2 ـ 3 ـ 4 ـ معرفی مسئولین فنی واجد شرايط.

3 ـ 3 ـ 4 ـ نظارت بر حضور و غياب و فعاليت‌ مسئول فني.

4 ـ 3 ـ 4 ـ معرفي كلية كاركنان فني واجد‌شرايط كه به تأييد مسئول فني رسيده باشد.

5 ـ 3 ـ 4 ـ تأمين نظرات مسئول فني در ارائه خدمات فني و تخصصي مجتمع مطابق با معيارها و مقررات ابلاغ شده.

 

5 ـ مسئول فني:

1 ـ 5 ـ شرايط عمومي:

شرايط عمومي مسئ‍ول فني با شرايط عمومي مؤسس مشابه مي باشد.

2 ـ 5 ـ شرايط اختصاصي:

مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی سه مسئول فنی در سه حوزه آموزش های پیشگیرانه و ارتقایی در در سه حوزه سلامت روانی – اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری از معلولیت ها دارد که شرایط هرکدام به ترتیب زیر می باشد.

1 ـ 2 ـ 5 ـ مسئول فنی آموزش های پیشگیرانه و ارتقایی در حوزه سلامت روانی اجتماعی

1- 1- 2- 5- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی یا علوم اجتماعی یا علوم تربیتی یا مشاوره

2- 1- 2- 5- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار آموزش های پیشگیرانه و ارتقایی در حوزه سلامت روانی – اجتماعی

3- 1- 2- 5- داشتن گواهی آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در موضوعات تعریف شده در این آیین نامه (دوره های کشوری برگزار شده توسط دفتر تخصصی در سازمان بهزیستی کشور)

2- 2- 5- مسئول فنی پیشگیری از اعتیاد

1- 2- 2- 5- دارا بودن مدرک پزشکی یا حداقل کارشناسی ارشد روان شناسی

2- 2- 2- 5- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه پیشگیری از اعتیاد

3- 2- 2- 5- داشتن گواهی آموزشی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در موضوعات تعریف شده در این آیین نامه (دوره های کشوری برگزار شده توسط دفتر تخصصی در سازمان بهزیستی کشور)

3- 2- 5- مسئول فنی پیشگیری از معلولیت ها

1- 3- 2- 5- دارا بودن مدرک پزشکی یا حداقل کارشناسی ارشد در رشته های پیراپزشکی

2- 3- 2- 5- داشتن سابقه کار حداقل 5 سال در حوزه پیشگیری از معلولیت ها

3- 3- 2- 5- داشتن گواهی دوره های غربالگری و آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور در موضوعات تعریف شده در این آیین نامه (دوره های کشوری برگزار شده دفتر تخصصی در سازمان بهزیستی کشور)

 3- 5 ـ شرح وظايف :

1 ـ 3 ـ 5 ـ رعايت كليه استانداردها، معيار‌ها، ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و آیین نامه های سازمان بهزیستی در ارائه خدمات تعريف شده.

2 ـ 3 ـ 5 ـ معرفي نیروی انسانی داراي صلاحيت مطابق اين آيين‌نامه.

4 ـ 3 ـ 5 ـ مسئول ارائه خدمات ذكر شده در ماده 3 اين آيين نامه.

5 ـ 3 ـ 5 ـ حضور دائمی حداقل یک نفر از مسئولین فنی در مرکز در ساعات کار اعلام شده توسط مجتمع. بديهي است عدم حضور مسئول فني در ساعات كار مجتمع و یا غیبت بیش از 10 روز هریک از مسئولین فنی تخلف محسوب مي‌شود.

6ـ 3 ـ 5 ـ در صورت مرخصي بيش از 10 روز هریک از مسئولین فنی لازم است درخواست مرخصي به بهزيستي شهرستان کتبا ارایه شود.

7 ـ 3 ـ 5 ـ همکاری با ناظرين اعزامی از سازمان بهزيستی استان و کشور و کميسيون صدور پروانه‌ها.

8 ـ 3 ـ 5 ـ مدارك نیروی انسانی شاغل در هر مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی بايد در حوزة پيشگيري هر استان موجود باشد و لازم است تغيير در وضعيت نیروی انسانی به اطلاع بهزيستي استان رسانيده شود.

 6- نیروی انسانی

1 ـ 6 ـ حضور حداقل یک کارشناس در هریک از سه حوزه پیشگیری از معلولیت ها، پیشگیری از آسیب ها و پیشگیری از اعتیاد به غیر از شخص مسئول فنی.

2 ـ 6 ـ کارشناس آموزش های پیشگیرانه و ارتقایی در حوزه سلامت روانی – اجتماعی- جسمانی

1-2-6- داشتن حداقل مدرک کارشناسی مشاوره یا روانشناسی یا علوم تربیتی یا علوم اجتماعی

2-2-6- داشتن گواهی آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور هرموضوع آموزشی

3 ـ 6 ـ کارشناس پیشگیری از معلولیت ها

            1-3-6- دارای مدرک حداقل کارشناسی در رشته های پیراپزشکی

4-6- کارشناس پیشگیری از اعتیاد

            1-4-6- حداقل مدرک کارشناسی روان شناسی یا مشاوره یا مددکاری اجتماعی

 ماده 7 ـ فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد‌نياز

1 ـ 7 ـ فضاي فيزيكي

1 ـ1 ـ 7 ـ دو اتاق مناسب جهت ارائه خدمات (حداقل 12 متر).

2 ـ 1 ـ 7 ـ يك سالن مناسب جهت ارائه خدمات آموزشي (حداقل 24 متر).

3 ـ 1 ـ 7 ـ سالن انتظار  (حداقل 12 متر).

4 ـ 1 ـ 7 ـ سرويس بهداشتي

5 ـ 1 ـ 7 ـ سيستم گرمايشي و سرمايشي

2 ـ 7 ـ تجهيزات مورد نياز:

1 ـ 2 ـ 7 ـ ميز و صندلی مناسب برای آموزش گیرندگان

2 ـ 2 ـ 7 ـ وسايل كمك آموزشي و سمعي و بصري.

3 ـ 2 ـ 7 ـ فايل جهت نگهداری مدارک مرکز

4 ـ 2 ـ 7 ـ یک دستگاه غربالگری شنوایی OAE مجهز به AABR (OAE/AABR)

5- 2- 7- یک دستگاه غربالگری بینایی واسنلن چارت و چراغ مطالعه

6 ـ 2 ـ 7 ـ حداقل يک خط تلفن.

7 ـ 2 ـ 7 ـ حداقل یک دستگاه کامپیوتر.

8 ـ 2 ـ 7 ـ مواد و لوازم بهداشتي نظير مواد ضدعفوني‌كننده محيط  ـ مواد گندزدايي ـ صابون مايع ـ سطل زباله‌ درب‌دار و کسپول آتش نشانی

تبصره: اختصاص فضای فيزيکی معرفی شده برای دريافت مجوز فعاليت مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی به فعاليتهای ديگر مجاز نمی باشد.

 

ماده 8 ـ نظارت:

1 ـ 8 ـ كميته نظارت ستادي:

1 ـ 1 ـ 8 ـ كميته نظارت ستادي متشكل از افراد ذيل مي‌باشد:

1 ـ 1 ـ 1 ـ 8 ـ ریاست مرکز توسعه پيشگيري سازمان (رئيس كميته)

2 ـ 1 ـ 1 ـ 8 ـ معاونین مرکز توسعه پیشگیری

3 ـ 1 ـ 1 ـ 8 ـ یک کارشناس مسئول از هر حوزه تخصصی

4 ـ 1 ـ 1 ـ 8- نماينده دفتر حقوقي سازمان (در مورد رسيدگي به شكايات و تخلفات بر حسب نياز)

2 ـ 1 ـ 8 ـ وظايف و اختيارات كميته نظارت ستادي به شرح ذيل مي‌باشد:

1 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـمشخص نمودن فعالیت ها یا برنامه های جدید كه در اين آيين نامه نيامده است و ابلاغ آن به مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی

2 – 2 – 1 – 8 - بررسي گزارشهاي كميته نظارت استاني.

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ رسيدگي به تخلفات ارجاع شده از كميته نظارت استاني و اعلام‌نظر به كميسيون عالي صدور مجوز‌هاي فعاليت بهزيستي.

4 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ رسيدگي‌به شكايات و اعتراضات مؤسس، مسئول فني و مراجعين مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقایی سلامت زندگي ارجاع شده از کمیته نظارت استانی، ظرف مدت 10 روز پس از وصول و سپس اعلام‌نظر به كميسيون عالي صدور مجوز‌هاي فعاليت، جهت اخذ تصميم مقتضي.

5 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ پيشنهاد لغو و ابطال مجوز‌ فعاليت‌ مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي متخلف به كميسيون عالي صدور پروانه‌ها.

6 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ نظارت بر مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي.

7 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ تشکیل جلسات کمیته نظارت ستادی حداقل چهار بار در سال. جلسات موردی مطابق با نظر ریاست کمیته تشکیل می شود.

2 ـ 8 ـ كميته نظارت استاني:

1 ـ 2 ـ 8 ـ كميته نظارت استاني مركب از افراد ذيل مي‌باشد:

1 ـ 1 ـ 2 ـ 8 ـ معاون پيشگيري استان (رئيس كميته)

2 ـ 1 ـ 2 ـ 8 ـ كارشناسان مسئول دفتر پيشگيري از معلولیت ها، آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مشاوره در استان

3 ـ 1 ـ 2 ـ 8 ـ كارشناس امور حقوقي سازمان بهزيستي استان (در مورد رسيدگي به شكايات و تخلفات)

تبصره: در موارد بررسي شكايات و تخلفات، از مسئول فني مجتمع مربوطه جهت شركت در جلسه و پاسخگويي دعوت بعمل مي‌آيد.

2 ـ 2 ـ 8 ـ وظايف و اختيارات کميته نظارت استانی به شرح ذيل می باشد:

1 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ بررسی اوليه مدارک متقاضيان صدور موافقت اصولی و مجوز فعاليت مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي و تطبيق شرايط و مدارک با مفاد اين آئين نامه و ارسال آنها به کميسيون صدور پروانه‌های بهزيستی در استان همراه با اظهار نظر در مورد موضوع، مطابق برنامه زمانبندی شده در آئين نامه عمومي.

2 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ اعلام نظر در مورد صدور مجوز فعاليت در مهلت پيش بينی شده در آئين نامه عمومي.

3 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ نظارت بر مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي، مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سازمان بهزیستی کشور

4 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ بررسی گزارشهای تهيه شده توسط کارشناس ناظر استان.

5 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي و تنظيم گزارش های لازم جهت طرح در کميسيون صدور مجوز های فعاليت بهزيستی استان.

6 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ پاسخگويی کتبی ( از طريق پست سفارشي) به شاکيان پس از رسيدگی به شکايات آنها.

7 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ ارسال گزارش عملکرد سالانه به کميته نظارت ستادی.

8 ـ 2 ـ 2 ـ 8 ـ تشکیل جلسات کمیته نظارت استانی حداقل 6 بار در سال. جلسات موردی با نظر ریاست کمیته تشکیل می شود.

تبصره: اخذ تصميم لازم در مورد لغو و ابطال مجوز مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي براساس نظر کمیته نظارت ستادی و بر عهده کميسيون صدور مجوزهای فعاليت بهزيستی استان است.

3 ـ 8 ـ كارشناس ناظر استان:

وظايف و اختيارات کارشناس ناظر استانی به شرح ذيل می باشد:

1 ـ 3 ـ 7 ـ تكميل دقيق فرم ارزيابي در هر نوبت از بازديد‌هاي انجام شده از مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي.

2 ـ 3 ـ 7 ـ بازدید از هريك از مجتمع های خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي هر دو ماه یکبار و ارایه گزارش آن به كميته نظارت استاني و شهرستان مربوطه.

 ماده 9 ـ مجوز فعاليت:

1 ـ 9 ـ صدور مجوز فعاليت

1 ـ 1 ـ 9 ـ مؤسس بايستی پس از احراز کليه شرايط مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي از نظر ساختمانی، تجهيزاتی، بهداشتی و ...) و معرفی مسئول فني، درخواست صدور مجوز فعاليت را به بهزيستی استان تحويل نمايد.

2 ـ 1 ـ 9 ـ رياست کميته نظارت استاني موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول درخواست صدور مجوز فعاليت با اعزام کارشناس ناظر استانی نسبت به بررسی وضعيت ساختمانی، تجهيزاتی، بهداشتی و ... و تطبيق آن با مفاد اين آئين نامه اقدام و نظر کميـته نظارت استان را به کميسيون صدور مجوزهای بهزيستی استان اعلام نمايد.

3 ـ 1 ـ 9 ـ کميسيون صدور پروانه استانی موظف است ظرف مدت مقرر در آئين نامه عمومی پس از وصول اعلام نظر کميـته تخصصي نظارت استاني، تشکيل جلسه داده و در صورت تطبيق شرايط فيزيکی و شرايط مسئول فني معرفی شده با مفاد اين آئين نامه، مجوز فعاليت مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي را با اعتبار دو ساله به نام مؤسس صادر و در غير اين صورت مراتب را با ذکر دليل کتباً به مؤسس اعلام مي‌نمايد.

تبصره: در مجوز اعطايي، مدت اعتبار و نام شهرستاني كه مجوز براي آن صادر شده است و آدرس دقيق پستي مركز ضرروي مي‌باشد.

2 ـ 9 ـ تمديد مجوز فعاليت

1 ـ 2 ـ 9 ـ مؤسس يا مسئول فنی بايستی يک ماه قبل از انقضاء مجوز فعاليت درخواست تمديد مجوز  را به بهزيستی استان تحويل نمايد.

2 ـ 2 ـ 9 ـ ریاست کمیته نظارت استانی موظف است ظرف مدت 15 روز پس از وصول درخواست تمديد مجوز فعاليت، نسبت به اعزام کارشناس ناظر استان جهت بررسی وضعيـت مجتمع و تهيه گزارش کامل اقدام و نظر کميسيون نظارت استانی را به کميسيون صدور مجوز های بهزیستی اعلام نمايد.

3 ـ 2 ـ 9 ـ کميسيون صدور مجوز های بهزیستی استان موظف است ظرف مدت مقرر در آئين نامه پس از وصول نظر کميته نظارت استاني تشکيل جلسه داده و ضمن بررسی پرونده مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي و گزارش کارشناس ناظر استان، نظر کميسيون را در مورد تمديد دو ساله مجوز يا عدم تمديد آن ( با ذکر دليل) به بهزيستی استان و ذينفع ابلاغ نمايد.

4 ـ 2 ـ 9 ـ گذراندن دوره های آموزش مداوم مورد تأييد حوزه های تخصصی سازمان بهزیستی کشور.

تبصره: بهزيستی استان موظف است در صورت تأييد کميسيون صدور پروانه استانی نسبت به تمديد مجوز فعاليت مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي پس از دريافت حق تمديد مجوز، مطابق با آيين‌نامه عمومي به مدت دو سال اقدام نمايد و در غير اين صورت مراتب عدم تمديد مجوز مجتمع را با ذکر دليل کتباً و از طريق پست سفارشی به مؤسس اعلام نمايد.

 ماده 10 ـ مقررات عمومی

1 ـ 10 ـ محل تأسيس مجتمع بايستی در مالکيت يا اجاره مؤسس بصورت قانوني باشد ( حداقل به مدت يک سال) يا حق استفاده از آن ملک حداقل به مدت يک سال برای ايجاد مجتمع از سوی مالک به مؤسس به صورت قانوني داده شده باشد.

2 ـ 10 ـ استفاده از مجوز بهره‌برداري منحصراً محدود به شهرستانی است که مجوز برای آن صادر شده است. تغيير محل مجتمع بايد به اطلاع و تأييد بهزيستی استان برسد.

3 ـ 10 ـ در مواری که مؤسس تقاضای انتقال امتياز به فرد مشخصی را بنمايد، در آن صورت کميسيون صدور پروانه استان بايستی فرد را از نظر واجد شرايط بودن و اولويت داشتن تاييد نمايد.

4 ـ 10 ـ اگر فرد مؤسس به دليل کشف فساد و اثبات جرم زندانی شود و يا به هر دليل قانونی ديگر طبق بررسی های به عمل آمده در کميسيون استانی و کمیسیون عالی صدور پروانه ها از وی سلب صلاحيت گردد، مجوز فعاليت، خود به خود لغو می گردد.

5 ـ 10 ـ تعطيل موقت مجتمع از سوی مؤسس بايستی با هماهنگی و موافقت كميتة نظارت استان و با رعايت شرايط زير صورت مي‌پذيرد:

1 ـ 5 ـ 10 ـ همه مجتمع ها در صورت تعطيل طولانی مدت ( بيش از يک ماه) موظف اند اولاً به مدت حداقل يک ماه قبل از تعطيلي موضوع را به اطلاع عموم برسانند.

6 ـ 10 ـ نامگذاری مجتمع بايستی تحت عنوان « مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگي ...» ، با درج جمله « تحت نظارت سازمان بهزيستی استان .... »، در ذيل تابلو صورت پذيرد. درج عناوين خدمات بر روي تابلو منحصر به خدمات ذكر شده در مادة سوم اين آيين‌نامه مي‌باشد و درج هر گونه خدمت ديگري تخلف محسوب مي‌شود.

7 ـ 10 ـ نصب تابلو در محل درب ورودی به شكل زير و به اندازه حداکثر تا ابعاد ( cm 140 × 100) الزامی است. (مطابق با دستورالعمل تابلوها)

8 ـ 10 ـ نصب مجوز فعاليت مجتمع و پروانه مسئوليت فني هرکدام از مسئولین فني در معرض ديد مراجعان الزامی است.

9 ـ 10 ـ مجتمع موظف است مطابق فرم های ارسالی از سازمان بهزیستی کشور آمار ماهانه خدمات گیرندگان را به سازمان بهزیستی استان تحويل دهد.

10 ـ 10 ـ ثبت مشخصات کليه خدمت گیرندگان در مجتمع با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

11 ـ 10 ـ تعرفه های خدمات مورد ارائه در مجتمع بايستی در معرض ديد مراجعان نصب شده باشد. تعرفه های مزبور هر سال يکبار توسط مرکز توسعه پيشگيری سازمان تهيه و پس از تصويب مراجع ذيصلاح به بهزيستی استانها ابلاغ می‌گردد.

12 ـ 10 ـ در صورت مواجهه با آيين نامه‌ها، مكاتبه‌ها، موازين و مانند آنها که از مراجع مختلف غير از سازمان بهزيستي براي مجتمع صادر يا ارسال می شود، مجتمع موظف است موضوع را از بهزيستی استان کتباً استعلام و تقاضای رفع ابهام نمايد.

13 ـ 10 ـ هر گونه اعمال خلاف موازين اسلامی و شئون حرفه‌اي ، اخلاقی و انسانی در مجتمع تخلف محسوب و برابر قوانين مربوطه قابل پيگيری است.

14 ـ 10 ـ پس از اعطاي مجوز، اعلام ساعات فعاليت مجتمع الزامي است.

 

ماده 11 ـ ضوابط رسيدگي و برخورد با تخلفات و شكايات

1 ـ 11 ـ چنانچه مؤسس و مسئول فني مفاد اين آئين‌نامه و ساير موارد ابلاغ شده از سوي بهزيستي را رعايت و اجرا ننمايد، كميتة نظارت استان موارد رعايت نشده را با تعيين مدت زمان مشخص به صورت كتبي به مجتمع ابلاغ مي‌نمايد. عدم رعايت موارد ابلاغي پس از انقضاي مدت تعيين شده تخلف محسوب مي‌گردد و با تصويب كميسيون صدور پروانة استاني به ترتيب ذيل با متخلف رفتار خواهد شد.

1 ـ 1 ـ 11 ـ اخطار شفاهي با قيد در صورتجلسه و گزارش بازديد با تعيين مهلت يك ماه.

2 ـ 1 ـ 11 ـ رونوشت صورتجلسه يا گزارش بازديد بايد به اطلاع مركز رسانده شود.

3 ـ 1 ـ 11 ـ ابلاغ كتبي به مجتمع جهت رفع مشكل بدون درج در پرونده با تعيين مهلت يك ماه.

4 ـ 1 ـ 11 ـ براي بار اول اخطار كتبي با درج در پرونده با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل.

5 ـ 1 ـ 11 ـ براي بار دوم اخطار كتبي با درج در پرونده و ارسال پرونده به كميسيون صدور پروانه‌هاي استاني با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل.

2 ـ 11 ـ در صورتيكه طي بازديد بعمل آمده پس از انقضاي مهلت يك ماهه تعيين شده در اخطار دوم اقدامي به منظور رفع مشكلات انجام نشده باشد كميسيون صدور پروانه‌هاي استاني « مجوز بهره‌برداري مجتمع را به صورت موقت ( از يك تا سه ماه)» لغو مي‌نمايد در صورت عدم رفع مشكلات جهت لغو دائمي مجوز ضروري است پرونده  به كميسيون عالي صدور پروانه‌هاي موضوع آئين‌نامه اجرائي ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 ارسال گردد.

3 ـ 11 ـ در موارد خاص كه سلامت جسماني يا رواني خدمت گیرندگان به هر دليلي در مخاطره افتاده باشد و ادامه كار مجتمع به صلاح نباشد كميسيون استاني مي تواند ضمن لغو موقت مجوز و تعطيل نمودن مجتمع، پيشنهاد لغو دائمي آن را به كميسيون عالي صدور پروانه‌ها ارسال نمايد.

4 ـ 11 ـ اداره كل بهزيستي استان موظف است پس از لغو دائم مجوز و تعطيل نمودن مجتمع، ضمن هماهنگي با مراكز ذيصلاح (ادارة اماكن نيروي انتظامي) مراتب را از طريق درج دو آگهي به فاصلة پانزده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به اطلاع عموم برساند.

5 -11 – موسس ملزم است پس از لغو دائم مجوز نسبت به استرداد اصل موافقت اصولي و اصل پروانه فعاليت اقدام نمايد.

6 ـ 11 ـ به هنگام تعطيلي مجتمع، كليه تعهدات حقوقي و قانوني متوجه مؤسس مي‌باشد.

7 - 11 ـ انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي خدمت گیرندگان گردد از سوي مجتمع ممنوع بوده و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و يا دادن وعده‌هاي فريبنده، جرم تلقي شده و با متخلفين برابر مقررات قانوني رفتار خواهد شد.

8 ـ 11 ـ در مواردي كه نسبت به آنها در آئين‌نامه حكم خاصي قيد نگرديده است، آيين‌نامه‌ها، ضوابط، بخشنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي سازمان بهزيستي كشور و قوانين جاري مملكتي از جمله قانون كار جمهوري اسلامي ايران در مورد كاركنان مجتمع حاكم خواهد بود.

تبصره 1: ارسال ابلاغ‌ها و اخطار‌ها مي‌بايست با پست پيشتاز يا سفارشي انجام شود و رسيد مربوطه در پرونده مجتمع بايگاني گردد.

تبصره 2: در صورت اعتراض مؤسس يا مسئول فني نسبت به رأي صادره در كميسيون استاني، كميسيون موظف است حداكثر طي پانزده روز، مراتب را بانضمام پرونده مجتمع، جهت بررسي يا عالي مي‌توان از مؤسس و مسئول فني مجتمع و در صورت لزوم افراد ديگر جهت شركت در جلسه و ارائه توضیحات دعوت به‌عمل آورد.

ماده 12- بازنگری و تجدید نظر در این آیین نامه

1- 12- لازم است این آیین نامه یک سال به طور پایلوت اجرا شود و سپس براساس بازخوردهای استانی و کشوری مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد

 

+ راهنمای واگذاری فعالیت های مراكز سازمان بهزیستی به بخش غیر دولتی

راهنمای چگونگی واگذاری

واگذاری فعالیت های مراكز سازمان بهزیستی به بخش غیر دولتی

از طریق ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري

مصوب1/10/1386 مجلس محترم شورای اسلامی

مقدمه

در اجرای تکالیف مذکور در آئين نامه ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 231378/ت 43908 ك مورخ 21/11/1388 قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور كاهش تصدي هاي دولت ، کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای دولت ، بهبود ارائه خدمات به مردم ، افزايش مشارکت بخش غیر دولتی در فعاليت هاي سازمان و ايجاد و توسعه اشتغال و كارآفريني در بخش هاي غير دولتي ها،  سازمان بهزيستي استان تهران در نظر دارد مديريت برخي مراكز قابل واگذاري در سطح شهرستان هاي تابعه را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايطي که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی ، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست مي باشند  را با رعايت آئین نامه های تخصصی واگذار نمایند:

هدف از واگذاری مراکز ارائه خدمات بهزیستی

1-    کاهش حجم و تصدی دولت

2-    كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي دولت

3-    بهبود ارائه خدمات به گروه هدف

4-    افزايش مشاركت بخش غير دولتي در فعاليت هاي تخصصي سازمان

5-    ایجاد و توسعه اشتغال و كارآفريني در بخش غير دولتي  

تصدي هاي قابل واگذاری مدیریت

مهدهای کودک، مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني ،كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري  اجتمايي ، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی ، مراكز توانبخشي معلولين ، مراكز حرفه آموزي معلولين ،مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان ،مراكز  توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن ، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك ، مراکز درمان و بازتواني معتادین،خانه هاي كودكان و نوجوانان ، خانه هاي تربيتي و خانه هاي آماده سازي ، مجتمع هاي خدمات بهزيستي 

+ مجوز تاسیس کلینیک های مددکاری اجتماعی

دفتر امور زنان و خانواده - کلینیک های مددکاری اجتماعی

 

اهداف تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی:

1-     بهره مندی از توان تخصصی بخش غیردولتی در جهت ارایه خدمات پیشگیری، مداخله و توانمندسازی به مراجعان

2-     کاهش تصدی گری دولت در جهت هم سویی با اصل 44 قانون اساسی

3-     افزایش ضریب نفوذ خدمات مددکاری اجتماعی در سطح جامعه

 

شرایط عمومی و اختصاصی و مدارک مورد نیاز موسس:

الف- شرایط عمومی:

1-     اعتقاد به دین مبین اسلام

2-     تابعیت جمهوری اسلامی

3-     دارا بودن 25 سال سن تمام

4-     التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و ارکان آن

5-     داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه برای افراد ذکور

6-      اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

7-     تایید صلاحیت فردی از حراست سازمان

8-     عدم سوءپیشینه کیفری

9-     عدم اعتیاد به مواد مخدر

10- دارا بودن حداقل سلامت جسم و روان به تایید پزشک متخصص معتمد سازمان

تبصره یک: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت متقاضی بودن پس از طی مراحل مربوطه می توانند اقدام به دریافت موافقت اصولی نماینده مشروط بر این که به همان اقلیت ارایه خدمت نمایند.

 

تبصره دو: جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین عادی که از سلامت روان با تایید پزشک متخصص و معتمد سازمان برخوردار باشند       از شمول بند 10 ماده فوق مستثنی خواهند بود.

 

تبصره سه: صدور موافقت اصولی برای تاسیس کلینیک مددکاری برابر اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای              اتباع خارجی ممنوع می باشد.

 

ب- شرایط اختصاصی: دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی          و در صورت عدم وجود متقاضی در این رشته ها از سایر رشته های مرتبط (علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، مطالعات زنان و رفاه اجتماعی) استفاده گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم موافقت اصولی:

1-     تصویر تمامی صفحات شناسنامه

2-     تصویر کارت ملی

3-     4 قطعه عکس 4*3

4-     گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

5-     گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

6-      تصویر کارت پایان خدمت یا  معافیت دائم از خدمت وظیفه برای آقایان

7-     تصویر آخرین مدرک تحصیلی

8-     گواهی پزشک متخصص معتمد سازمان مبنی بر سلامت جسم و روان

9-     تصویر اساسنامه برای موسسان حقوقی

 

تبصره 4: مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور می بایست حسب مورد به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

 

شرایط عمومی و اختصاصی و مدارک مورد نیاز کلینیک (مسول فنی)

1-     دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مددکاری اجتماعی یا خدمات اجتماعی

2-     دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

 

تبصره: در صورتی که موسس شرایط مدیر کلینیک (مسول فنی) را دارا باشد، خود می تواند مسولیت مرکز را بر عهده بگیرد.

 

مدارک لازم:

1-     تصویر شناسنامه

2-     تصویر کارت ملی

3-     چهار قطعه عکس 4*3

4-     گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

5-     گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

6-      تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه برای آقایان

7-     گواهی معتبر و تایید شده مبنی بر دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی یا ا نجمن های تخصصی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع

8-     تصویر آخرین مدرک تحصیلی

9-     برگ گواهی پزشک متخصص و معتمد سازمان مبنی بر سلامت جسم و روان

تبصره: مدارک تحصیلی فارق التحصیل از کشور می بایست حسب مورد به تایید مراجع ذیحصلاح رسیده باشد.

+ چگونگی تاسیس مهد کودک (خصوصی، خودکفا-پیمان مدیریت )
دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی متولی نظارت بر عملکرد کلیه مهدکودک ها، اعم از خصوصی- خودکفا و روستا مهد می باشد.

متقاضی تاسیس مهد کودک باید شخصی را به عنوان مدیره مهد کودک معرفی نماید. موسس در صورت داشتن شرایط ذیل می تواند مدیره مهد کودک نیز باشد:

شرایط مدیر مسئول

1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3- دارا بودن حداقل 25 سال سن و حداکثر 60 سال

4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های دبیری آموزش و پرورش- روانشناسی- علوم تربیتی- مدیریت آموزشی- آموزش یاری، مطالعات آموزش خانواده، علوم اجتماعی- مددکاری اجتماعی- علوم قرآن و معارف اسلامی در رشته قبل از دبستان

معلمین دبستان ها، مدارس راهنمایی و دبیرستان ها (به شرط عدم اشتغال در ساعات فعالیت مهد کودک) نیز می توانند به عنوان مدیره مهد کودک فعالیت نمایند.


مدارک لازم جهت مدیر مسئول

1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه

2- مدرک تحصیلی

3- شش قطعه عکس 4×3

4- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری(که برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت نیازی نیست)

5- ارائه گواهی سلامت جسم و روان

6- گواهی عدم اعتیاد.شرایط و مدارک متقاضی(مؤسس)

1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3- دارا بودن حداقل 25 سال سن

4- دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس

5- فرم تکمیل شده درخواست تاسیس فرم 1

6- تصویر کلیه صفحات شناسنامه

7- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت نیازی نیست)

8- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای آقایان)

10- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

11- تصویر اساسنامه (برای موسسات حقوقی)

12- تصویر آگهی تاسیس مؤسسه یا شرکت

13- شش قطعه عکس 4×3

14- تصویر آگهی تاسیس موسسه یا شرکت و … چاپ شده در روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات آن، شرایط و مدارک مدیر مسئول مهدکودک یا جانشین وی
+ چگونگی تأسیس روستامهد
روستا مهد، مهد کودکی که بر اساس درخواست متقاضیان روستایی جهت آموزش دادن به کودکان 3 تا 6 سال با همکاری شورای اسلامی و نظارت سازمان بهزیستی تحت ضوابط خاص تشکیل شود.

در مراکز بخش، مراکز دهستان و روستاهای بالای 200 خانوار جمعیت امکان تشکیل روستا مهد وجود دارد و در سایر روستاها بنا به ضرورت و با تشخیص سازمان بهزیستی استان امکان تشکیل روستا مهد وجود خواهد داشت.

جهت ایجاد روستا مهد، همکاری شورای اسلامی در خصوص تامین مکان و نیروی انسانی لازم است. در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط بومی، به تشخیص بهزیستی استان، از نیروهای غیر بومی نیز می توان استفاده نمود.

در روستا مهدها آموزش کودکان از ساعت 8 تا 12 انجام می شود.

سازمان بهزیستی با پردخت یارانه در جهت توسعه و تجهیز روستا مهدها، تغذیه شیر رایگان در آن مراکز و پرداخت تسهیلات با کارمزد کم و ارائه منابع آموزشی، روستا مهد ها را حمایت می کند.

شرایط و مدارک مورد نیاز

تخصص متقاضیان:

متقاضیانی که در طی 5 سال گذشته دوره آموزشی مورد تائید سازمان بهزیستی را گذرانده اند (با ارائه گواهینامه معتبر) و نیز متقاضیانی دارای دیپلم کودکیاری نیاز به طی دوره آموزشی ندارند.

کلیه متقاضیان دارای مدرک دیپلم کودکیاری و نیز دارندگان مدارک کارشناسی رشته های آموزش قبل از دبستان، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت رفاه، آموزشیاری و مطالعات خانواده، بی نیاز از دوره آموزشی هستند ولی ملزم به انجام کارورزی یک ماهه در مهدهای کودک سازمان بهزیستی خواهند بود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده متقاضیان:

معرفی نامه شورای اسلامی مبنی بر حسن شهرت اجتماعی و توانایی راه اندازی و اداره روستا مهد

تائیدیه شورای اسلامی، در خصوص تامین امکان مناسب آموزشی

تصویر شناسنامه عکس دار

دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

گواهی سلامت جسم و روان به تائید پزشک معتمد سازمان بهزیستی

اخذ تعهدنامه مبنی بر الزام به تاسیس (روستا مهد) پس از طی دوره آموزشی

گزارش بازدید از مکان آموزشی در روستا مهد توسط کارشناس مربوطه

بررسی اولیه پرونده متقاضیان و ارسال آن به کمیته استانی جهت تصمیم گیریهای نهایی


شرایط عمومی متقاضیان:

متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

دارا بودن صلاحیت فردی به تائید شورای اسلامی

برخورداری از سلامت جسم وروان به تائید پزشک معتمد سازمان بهزیستی

دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

بومی بودن

در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط بومی به تشخیص بهزیستی استان از نیروهای غیربومی نیز میتوان استفاده نمود.نیروی انسانی مورد نیاز:

به ازاء هر کلاس (روستا مهد) با حداکثر ظرفیت 30 کودک با در نظر گرفتن سرانه یک متر فضای مورد نیاز برای هر یک از کودکان یک نفر مربی و حتی الامکان یک نفر کمک مربی مورد نیار است.

در صورت توسعه روستا مهد و افزایش کلاسها با نظر کمیته نظارت تخصص بهزیستی استان بر تعداد نیروی انسانی افزوده خواهد شد.شرایط مکانی:

حداقل دارای یک اطاق مناسب با فضای سرانه یک متر برای هر کودک باشد.

چنانچه تعداد کودکان پذیرش شده، بیش از حد استاندارد اعلام شده در این شیوه نامه بوده و نیاز به اتاقهای دیگری باشد، مربی صاحب موافقت اصولی میتواند با بکارگیری مربیان کودک واجد شرایط و مورد تائید سازمان بهزیستی نسبت به توسعه کلاسهای روستا مهد اقدام نماید.

حداقل دارای یک سرویس بهداشتی باشد.

دور از محل نگهداری حیوانات باشد.

در مرکزیت روستا قرار داشته باشد و امکان آسیب پذیری آن کم باشد.

عاری از رطوبت بوده و برخوردار از نور و هوای کافی باشد.

ساختمان دارای حفاظت های لازم به منظور جلوگیری از ورود و خروج بدون اجازه کودکان باشد.

حتی الامکان دارای فضای کافی بازی باشد.

ساختمان به وسایل گرم کننده و سرد کننده مجهز باشد.

حتی الامکان در طبقه همکف باشد در غیر اینصورت بایستی محل پرتگاه مانند بالکن، ایوان، کنار پله، حوض و استخر با نرده دارای حفاظ کافی باشد.

سیستم های برق در داخل دیوار تعبیه و پریزهای برق دور از دسترس کودکان باشد.تجهیزات مورد نیاز:

داشتن حداقل موکت یا زیرانداز مناسب

وسایل آموزشی و کمک آموزشی به ویژه واحدهای کار، کتب کمک آموزشی، تخته وایت برد، ضبط صوت و نوارهای صوتی و …

میز و صندلی متناسب با سن کودکان

تابلو سر درب

اسباب بازی زیر سقف و هوای آزاد

وسایل گرمایشی و خنک کننده

جعبه کمکهای اولیه

سایر وسایل مورد نیاز در حد امکان با نظر کارشناس مربوطه شهرستان


مواد آموزشی و گردش کار:

مواد آموزش و گردش کار (روستا مهد) مطابق با مهدهای کودک سازمان بهزیستی خواهد بود.

ساعات آموزش کودکان نیز از 8 تا 12 ظهر خواهد بود.


میزان شهریه:

تعیین میزان قطعی شهریه کودکان در روستا مهدها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت روستاها بر عهده کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان خواهد بود.

شهریه کودکان خانواده های تحت پوشش معرفی شده به روستا مهدها از طرف بهزیستی معادل 50 درصد شهریه مهدهای کودک خصوصی هر استان خواهد بود که این مهم در راستای انجام حمایتهای لازم صورت می گیرد.
+ فرم درخواست موافقت اصولی اشخاص حقیقی
+ فرم درخواست موافقت اصولی اشخاص حقوقی
+ فرم آموزش به گروههای خودیار و همیار
+ مدارک حراست متقاضیان تاسیس مراکز غیردولتی
+ فرم درخواست پروانه مسئول فنی
+ مقررات عمومی موسسات غیردولتی
+ فرم خودارزیابی شاخص های عمومی در موسسات غیردولتی
+ مجموعه ضوابط ایمنی و حفاظتی موسسات و مراکز غیردولتی بهزیستی

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه