وزیر ارتباطات در موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا(س) تفت

وزیر ارتباطات در موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا(س) تفت


گرامیداشت روز مددکار- 21 فروردین

گرامیداشت روز مددکار- 21 فروردین


مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی شهرستان تفت- 28 تیر

مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی شهرستان تفت- 28 تیر


نشست صمیمی ریاست سازمان بهزیستی کشور با فرزندان بهزیستی استان یزد

نشست صمیمی ریاست سازمان بهزیستی کشور با فرزندان بهزیستی استان یزد
شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه