پرداخت ریالی

شما می توانید همزمان چندین مورد را پرداخت نمایید، برای مثال پرداخت همزمان فطریه سادات و عام با هم، یا پرداخت دو نوع مختلف کفاره

کمک به مددجویان
استفاده عام در کلیه ماموریتهای بهزیستی  ریال
کمک به کودکان یتیم و بی سرپرست  ریال
کمک به مراکز نگهداری سالمندان  ریال
کمک به زنان بی سرپرست  ریال
کمک به خانواده های بی بضاعت  ریال
تامین جهیزیه و مقدمات ازدواج نیازمندان  ریال
كمك به تامين و مقاومسازي مسكن نيازمندان  ریال
هزينه تحصيل دانشجويان معلول و نيازمندان تحت پوشش  ریال
نوع مبلغ واحد تعداد جمع کل ویرایش

btn

تا کنون هیچ موردی برای پرداخت انتخاب نشده است. برای پرداخت حداقل یکی از موارد بالا باید انتخاب شود.
اطلاعات دلخواه پرداخت
نام:
نام خانوادگی:
شماره موبایل:
ایمیل: (اجباری نیست)
توضیح و یا نظر و پیشنهاد:

در صورتی که مایل به اتصال به بانک و پرداخت نهایی هستید روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.

 درگاه امن پای پینگ - قابل پرداخت با همه بانک های عضو شتاب

      شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه