ارزیابی عملکرد


واحد نظارت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شرح وظایف و مسئولیتها

-         ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات ستاد مرکزی به منظور کسب آخرین بخشنام ها، آیین نامه ها، اطلاعات و خط مشی تعیین شده

-         انجا بازرسی در ستاد استان، کلیه ادارات شهرتان ها و  واحدهای اجرایی با توجه به خط مشی ارائه شده از طرف دفتر بازرسی ستاد مرکزی

-         دریافت و بررسی شکایات کارکنان و همچنین بررسی شکایات مردم در زمینه مسایل بهزیستی و انعکاس به دفتر ارزشیابی ستاد مرکزی

-         تهیه گزارش بازرسی و شکایات و ارائه به مافوق و تهیه جوابیه برای شکایت کنندگان
لینک مرتبط
نظام پیشنهادات

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه